Om oss

Teien Sag og Høvleri AS er en trelast og byggevareforhandler som holder til i Sande i Vestfold.

Tidligere har vi drevet produksjon av trelast, men virksomheten er nå kun knyttet til kjøp og salg av trelast og byggevarer.

Vi har, eller kan skaffe det meste til både små og store byggeprosjekter.

Historie

Teien Sag og Høvleri ble stiftet som aksjeselskap i 1991, men det har blitt drevet produksjon og handel på Teienveien 42 i lang tid før dette.

Ludvig Teien startet med produksjon av landbruksmateriell allerede på slutten 1800-tallet.

Mest kjent er kanskje «Teien-plogen», men det ble også laget andre landbruksmaskiner som rotfruktsåmaskin, fjørharver, klovbeskjæringsbokser og høypresser, i tillegg til driften av gården.

På det meste ble det produsert opp mot 300 ploger i året.

Ludvig drev driften frem til 1917 da hans sønn Olaus overtok. Olaus videreførte produksjonen av plogen og landbruksmaskiner frem til 60-tallet da hans sønn, Eyvind, overtok. Rundt disse tider ble også produksjonen av landbruksmaskiner gradvis avsluttet, og salg og produksjon av trelast overtok som hovedfokusområde.

På 90-tallet tok de tre sønnene til Eyvind: Ludvig, Ivar og Tormod over driften og Teien Sag ble dannet som aksjeselskap i januar 1991. Produksjonen av trelast ble drevet frem til 2006, da denne delen av driften ble avviklet.

Etter dette har virksomheten kun vært knyttet til kjøp og salg av trelast og byggevarer.